Arkadas?ları tarafından ölüme terkedilen Camsap, bir farenin yol göstermesiyle bu durumdan kurtulur. Fakat yer altında bas?ka bir dünyada bulur kendini. Orada, S?ahmaran'la tanıs?ır. Camsap, yeryüzüne çıkabilmek için S?ahmaran'dan yardım ister. S?ahmaran ise Camsap'ın kendileriyle kalmasını ister. Sizce, kitabın gizi Camsap'ı yeryüzüne çıkarabilecek mi?

Şahmaran