Büyük denizleri merak ediyordu, çünkü önünde uzun, coşku dolu bir yaşam vardı.samed Behrençi, iranlı bir yazar, on bir yıl iran'ın Azerbaycan kesiminde köy köy dolaşarak öğretmenlik yaptı, öğretmenken bile öçrencilıçi bırakmadı: Halkın dilinde dolaşan masalları, söylenceleri derledi, yorumladı, yeniden yazdı. "Küçük Kara Balık", onun yalnızca iran'da de&il, dünyanın pek çok ülkesinde tanınıp sevilmesine yol açmış bir ölümsüz kitaptır, bu küçük kitap, Bratislava ve Bologna Dünya çocuk Kitapları fuarlarında ödüller aldı.

KÜÇÜK KARA BALIK

3,00 £Price