XV111. yüzyıl Fransa. Kitabın kahramanı Jean-Bap¬-tiste Gre¬¬¬nouille, tüm insancıl duyumlardan ve duy¬gu-lar¬dan yok¬sun, yalnız ko¬kulara karşı görülmedik öl-çüde duyarlı, istediği ko¬¬kuları ürete¬bilmek için cinayet işlemekten bile çekinmeyen bir katildir. Herke¬sin, her şeyin kokusunu almak, dilediği tüm ko¬¬kuları üret¬mek konusunda gerçek bir dâhi olan bu genç adam, kendi kokusunun olmadığını, bulunduğu yerlerde in¬san¬¬ların kendisinden çıkan kokuyu alamadıklarını an¬la¬dığı gün dünyasını yitirmiştir. Tek çıkar yol, başkalarına sanki in¬san¬¬mış izlenimi verecek kokular sürünmektir. Toplum için¬de bir birey olarak var olamamış, ama kendi benli¬ği dışında her is¬te¬¬diğini ya¬ra¬tabilmiş bir dâhiyi sergileyen bu gör¬kemli ale¬go¬rinin ola¬ğan¬üstü bir akıcılıkla erişilen son bölümü, benzeri her¬hal¬de ancak Kaf¬kanın eserinde görülebilecek bir insanlık tra¬ged¬ya¬sının anlatısıdır.

KOKU

£5.00Price

OTHER BOOKS AND EDUCATION LTD

 3 HENLOW PLACE RICHMOND - LONDON TW10 7DS