Karl Marx ve Friedrich Engelsin, Komünistler Birliğinin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubatında, tüm Avrupanın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londranın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı, daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, döneminin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik, çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından, Manifestoyla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı.Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifestoyu, Marx ve Engelsin daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde, Celâl Üster ve Nur Derişin 1978de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla ve Manifestonun Türkiye ve Türkçedeki serüvenine ışık tutan bir önsözle sunuyoruz

Komünist Manifesto

£3.00Price

OTHER BOOKS AND EDUCATION LTD

 3 HENLOW PLACE RICHMOND - LONDON TW10 7DS