Jeff Kinney ile birlikte kamera arkasýna geç ve Saftirik Greg'in Günlüðü filminin çekimlerine katýl!Bir filmin nasýl çekildiðini merak ediyorsan, yalnýz deðilsin! Yazar ve illüstratör Jeff Kinney de bunu bilmiyordu! Ancak çok satan serisi Saftirik Greg'in Günlüðü 20th Century Fox tarafýndan filme uyarlanýnca, Jeff de bir kitabýn nasýl dev bir sinema yapýmýna dönüþtüðünü öðrenmiþ oldu.Fotoðraflara, senaryo sayfalarýna, storyboard eskizlerine, kostüm tasarýmlarýna ve Jeff Kinney'in orijinal çalýþmalarýna yer verilen FÝLM GÜNLÜÐÜ serinin diðer kitaplarýna mükemmel bir þekilde eþlik ediyor!
 

SAFTİRİK FİLM GÜNLÜĞÜ

7,00 £Price